Selasa, 20 Oktober 2020

Isu kebangkitan komunisme belakangan mencuat lagi, yang diserukan oleh mereka yang melakukan demonstrasi penolakkan RUU HIP. Padahal dalam era globalisasi ini, menganggap ideologi komunisme masih...